Hlasování zajišťuje

Pravidla

Nominovány mohou být pouze podniky sídlící na Praze 5.

Harmonogram

· Od 1.12.2017 do 26.1.2018 nominace soutěžících - Prosíme, vyplňte celý formulář, včetně fotografie.

· Od 27.1.2018 bude probíhat hlasování. Hlasování bude ukončeno 15.2.2018

· 22.2.2018 budou vyhlášeny výsledky v rámci reprezentačního plesu Prahy 5.


Kategorie

Soutěž probíhá ve 3 kategoriích, kritériem pro zařazení do jednotlivých kategorií je počet zaměstnanců:

1. Drobný podnikatel (do 10 zaměstnanců)

2. Malý podnik (do 50 zaměstnanců)

3. Střední podnik (do 250 zaměstnanců)

Rozdělení do kategorii bude zajišťovat MČ Praha 5.


Výsledky

V každé kategorii bude oceněn podnik s nejvyšším počtem hlasů.